Calculator

GESCHATTE BEREKENING VAN HET NODIGE VERMOGEN

Voor alle inductie-verwarmingstoepassingen waarbij werkstukken met bepaalde afmetingen en massa in een vereiste tijdsperiode tot een bepaalde temperatuur moeten worden verwarmd, kunt u de onderstaande formule gebruiken om het geschatte vermogen van de benodigde generator te berekenen:

P  =     m • c • ΔT / t

P
m
c
ΔT
t

P
m
c
ΔT

t

Generatorvermogen [kW]
Massa werkstuk [kg]
Speciale warmtehoeveelheid [kW s / kg K]
Temperatuurverschil [K]  (Eindtemperatuur – Begintemperatuur)
Verwarming tijd [s]

POWER CALCULATOR

BEREKENINGSVOORBEELDEN VOOR INDUCTIEVERWARMING VAN STAAL/IJZER MET TEMPERATUREN TOT 300 °C.
* Verliezen door warmtestraling en geleidbaarheid worden in deze berekening niet berekend.

Klanten waar we trots op zijn